Besøksadresse:

Stakkevollvegen 51

(Oppe på taket av Bjørn Bygg)
9010 Tromsø

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 990 445 184


Regnskapspartneren Tromsø AS

Ivar Enoksen

909 51 571

ivar@4regnskap.no


Bård Gamst

Bård Gamst

977 84 643

baard@4regnskap.no


Maks Regnskap AS

Nadja Arntsen

951 16 227

nadja@4regnskap.no


Jim Johansen

909 21 170

jim@4regnskap.no


Norrøna Regnskap AS

Marianne Tollefsen

970 86 789

marianne@4regnskap.no


Nordbyen Regnskap AS

Anita Trondsen

971 44 373

anita@4regnskap.no